Last Price

Change

Open Price

Volume

Regional News

September 08, 2006
Suriname grows larger towards the North
de Ware Tyd

In March or April 2006 (sic 2007), a judgment will be made on the matter with neighbouring country Guyana. The news article below has been translated into English; the original Dutch news article is included below the English translation.

Paramaribo - Suriname has to file a claim before 13 May 2009 with the Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) if it wants to extend its sea coast further to the North than the current 200 nautical miles.

This treaty was ratified by our country in 1998. Meanwhile some actions have been taken to this purpose, of which last night some aspects were discussed by Eddy Jharap, former Staatsolie (State Oil) director, and Karl Hinz, who has specialised in this field.

This all took place in the FHR Lim A Po Institute. Hinz recommended that Suriname has the right to file a claim which might result in the country being allowed to extend its territory with more than 70,000 square kilometres.

According to him there is one problem however, at which the disputed border area with Guyana will at first have to be excluded when filing the claim. "In such cases these claims are not handled by the CLCS."

During the lively discussion that followed, Hans Lim A Po explained that the claim to which Suriname is entitled will simply be filed. "In March or April 2006 a judgement will be made on the matter with neighbouring country Guyana. There is no time to file a partial claim. It is a fact that we have to file a submission, and it will be a bona fide one."

In order to keep the deadline, by mid-2008 at least a concept claim has to be formulated. According to Jharap this will all cost between two and five million US dollars. "The government bears the final responsibility for this. It will have to make the budget available, but that does not mean we haven't done anything yet. We have already started, but we should have more data in order to file a solid claim." On whether it is economically lucrative to spend so much money on this, the former top-ranking Staatsolie official is brief: "First we have to know how much oil and gas is located there, so first we will have to research that."

Lim A Po emphasised that the former Staatsolie director is the coordinator of this all, since the audience expressed concern whether we will have enough time. "The problem we are facing is that someone needs to pull a truck of which the wheels are stuck in the mud. He is depending on a lot of people who possess data, but who do not have the spirit to pass them on."

Suriname wordt groter naar het noorden
door Martin Redjodikromo

08/09/2006

Paramaribo - Suriname moet vóór 13 mei 2009 een goed geformuleerde claim indienen bij de Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS), als het zijn zeekust verder, noordelijker, wil uitbreiden dan de huidige 200 zeemijlen.

Dit verdrag werd door ons land in 1998 geratificeerd. Hiertoe zijn inmiddels enkele acties ondernomen, waarvan gisteravond enkele technische aspecten werden belicht door Eddy Jharap, oud-Staatsolie-directeur en Karl Hinz, die zich op dit gebied heeft gespecialiseerd.

Dit alles werd gedaan in het FHR Lim A Po Instituut. Hinz gaf de aanbeveling dat Suriname recht heeft om een claim in te dienen die ertoe kan leiden dat het land zijn grondgebied met meer dan 70.000 vierkante kilometer kan vergroten.

Er is echter wel een probleem, volgens hem, waarbij het betwist grensgebied met Guyana in eerste instantie niet bij de indiening van de claim hoeft te worden opgenomen. In zulke gevallen worden deze claims dan niet behandeld door de CLCS.

 In de levendige discussie die daarop volgde, maakte Hans Lim A Po duidelijk dat de claim waarop Suriname recht heeft, gewoon wordt ingediend. In maart of april 2006 komt er een uitspraak over de kwestie met buurland Guyana . Er is geen tijd om een gedeeltelijke claim in te dienen. Feit is dat we een submission moeten indienen en het zal een bonafide zijn.

Om de deadline te halen moet er medio 2008 tenminste een conceptclaim zijn opgesteld. Volgens Jharap zal dit alles tussen de twee en vijf miljoen US dollar kosten. De regering is hiervoor eindverantwoordelijk. Zij zal het budget beschikbaar moeten stellen, maar dat betekent niet dat we nog niets hebben gedaan. We zijn al begonnen, maar we moeten meer data hebben om een goede claim in te dienen. Over of het economisch wel rendabel is om er zoveel geld tegenaan te gooien is de oud-Staatsolie-topper kort: We moeten eerst weten hoeveel olie en gas daar zit, maar we gaan eerst moeten onderzoeken.

Lim A Po benadrukte dat de voormalige Staatsolie-directeur de coordinator is van dit alles, omdat uit de zaal de bezorgdheid werd geuit, of we wel voldoende tijd hebben. Het probleem dat we hebben is dat iemand een wagen moet voorttrekken, waarvan de wielen in de modder zitten. Hij is afhankelijk van een heleboel mensen, die over data beschikken, maar die geen spirit hebben om het over te dragen.

News

Presentations

May 02, 2018

Corporate Presentation 2018 - Work In Pr...

Sep 11, 2016

Port Project Flyer

CGX at a Glance